Centra B+R+W

Centra B+R+W

SERVICE OVERVIEW

Spółki otrzymują dostęp zarówno do profesjonalnej aparatury pomiarowej jak i linii produkcyjnych np. do paneli fotowoltaicznych, szkła, obróbki CNC metalu, drewna, elektroniki.

Spółki otrzymują dostęp zarówno do profesjonalnej aparatury pomiarowej jak i linii produkcyjnych np. do paneli fotowoltaicznych, szkła, obróbki CNC metalu, drewna, elektroniki.

Spółki z grupy obecnie budują 3 centra B+R. Zaplecze badawcze w ramach Grupy Funduszu jest dostępne dla wszystkich spółek.

Dzięki temu Spółki otrzymują możliwość szybkiego i niedrogiego prototypowania i weryfikacji swoich technologii.

Korzystając z urządzeń badawczych znacznie skracamy proces projektowania i opracowania produktów oraz obniżamy koszty. Centra B+R są obecnie w budowie, Spółki mają możliwość zgłaszania własnych potrzeb celem dobrania aparatury służącej realizacji szerszej agendy badawczej.