Budowa fabryk

Budowa fabryk

SERVICE OVERVIEW

Prototyp powinien być zaprojektowany tak, by jednostkowy koszt produkcji umożliwiał osiągnięcie odpowiedniej marży i skali. Fundusz wspiera na etapie opracowywania prototypu udostępniając Spółce ekspertów w zakresie automatyzacji produkcji, lean manufacturing i robotyki, celem opracowania optymalnej technologii.

Kolejny etap – to przygotowanie finansowania do uruchomienia produkcji – pozyskania finansowania na budowę fabryki.

Główna część finansowania – to dotacje unijne, które są jeszcze możliwe do pozyskania – zostały ostatnie kilkanaście miesięcy obecnej perspektywy budżetowej, ale konkursy już się za chwilę skończą. Fundusz również wspiera w pozyskaniu inwestora na sfinansowanie wkładu własnego.

Spółki z Grupy obecnie budują 3 fabryki produkcji masowej.

11
22