Kompetencje funduszu

Wsparcie dla Spółek

Zobacz w czym Fundusz stara się pomóc swoim Spółkom po inwestycji

Spółki otrzymują dostęp zarówno do profesjonalnej aparatury pomiarowej jak i linii produkcyjnych np. do paneli fotowoltaicznych, szkła, obróbki CNC metalu,

Zobacz więcej

Prototyp powinien być zaprojektowany tak, by jednostkowy koszt produkcji umożliwiał osiągnięcie odpowiedniej marży i skali. Fundusz wspiera na etapie opracowywania prototypu

Zobacz więcej

EnerFund wspiera spółki w pozyskaniu inwestora docelowego, który pozwoli Spółce wyskalować sprzedaż, a pomysłodawcy – zwielokrotnić swoje zyski.Głównym kryterium doboru

Zobacz więcej

Naukowiec często potrzebuje umiejętności biznesowych. Dobrą synergią jest tworzenie par kompetencyjnych: inżyniera technologicznego i doświadczonego menedżera.Fundusz ma za zadanie wspierać

Zobacz więcej

Przed wejściem kapitałowym Fundusz najczęściej angażuje się we wstępne badania.Analitycy technologiczni kierują część projektów do tzw. inkubacji. Podczas analizy zostaną

Zobacz więcej

Fundusz już od początku wspiera we wdrożeniu najlepszych praktyk zarządzaniaSpółki z Grupy otrzymują dostęp do nowoczesnych narzędzi zarządczychBudżetowanie – jednolity

Zobacz więcej

Specjaliści ds marketingu Funduszu pracują wspólnie z menedżerem, by już od początku działalności tworzyć infrastrukturę marketingową Spółki i odpowiedni wizerunek

Zobacz więcej

Spółki Funduszu korzystają z efektu synergii i budowie wspólnej infrastruktury dystrybucyjnej. Produkty z branży energii muszą wpasowywać się w system prawno-biznesowy

Zobacz więcej

Fundusz stara się pozyskać pilotażowe zamówienia na produkty Spółek. Często zamówienia takie wiążą się z realizacją produktów zbliżonych do opracowywanej technologii,

Zobacz więcej
Jesteś inżynierem lub menedżerem?

Zgłoś swój pomysł na biznes