Wsparcie menedżerskie

Wsparcie menedżerskie

SERVICE OVERVIEW

Naukowiec często potrzebuje umiejętności biznesowych. Dobrą synergią jest tworzenie par kompetencyjnych: inżyniera technologicznego i doświadczonego menedżera.

Fundusz ma za zadanie wspierać Spółki w pozyskaniu ciekawych osób, uzupełniających brakujące kompetencje.

Uzupełnianie kadry jest konieczne na różnych etapach rozwoju produktu i Spółki. Przykładowo doświadczony w danej branży menedżer, który jest w stanie stworzyć sieć dystrybucji, nie wejdzie do firmy, która jeszcze nie ma produktu, bo oczekiwanie na technologię będzie marnowaniem jego potencjału. Natomiast określenie przyszłego miejsca dla kompletnego zespołu zrządzającego jest konieczne już na etapie umowy inwestycyjnej, by wszystkie strony były świadome konieczności uruchomienia warunków do uzupełnienia struktury udziałowej.

Samo pozyskanie doświadczonych menedżerów staje się możliwe dzięki kontaktom i pozycji Funduszu oraz możliwościom ściągnięcia specjalistów w danej branży.