Zamówienia przedkomercyjne

Zamówienia przedkomercyjne

SERVICE OVERVIEW

Fundusz stara się pozyskać pilotażowe zamówienia na produkty Spółek. 

Często zamówienia takie wiążą się z realizacją produktów zbliżonych do opracowywanej technologii, dzięki czemu spółka nabiera doświadczenia w funkcjonowaniu na rynku i buduje kompetencje w wytwarzaniu mniej ryzykownych produktów o znanej technologii.