Smart Storage Sp. z o.o.

Akumulatorowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych z funkcją zasilania gwarantowanego

Projekt zakłada opracowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystującej akumulatory o wysokiej mocy rozładowania w celu podniesienia mocy maksymalnej ładowania pojazdów elektrycznych. Przewidziana jest do instalacji w domach i na parkingach, gdzie nie ma dostępu do wysokiej mocy zainstalowanej, skracającej czas ładowania pojazdów. Akumulatorowa stacja ładowania charakteryzuje się możliwością przyłączenia do gniazda o niskiej mocy zainstalowanej, np. domowego gniazda 230V/16A lub trójfazowego gniazda 3x230V, bez konieczności zwiększenia przyłącza energetycznego, co obecnie jest dużą barierą w rozwoju elektromobilności. Dzięki temu stacja ładowania jest prosta w instalacji na zasadzie „plug and play”. Stacja może działać również w miejscach bez dostępu do sieci, wykorzystując źródła odnawialne, takie jak np. panele fotowoltaiczne do -ładowania akumulatorów, z których później ładowane są pojazdy elektryczne.

Akumulatorowa stacja ładowania zainstalowana w domu jednorodzinnym lub innym obiekcie będzie również pełnić funkcję zasilania gwarantowanego, tym samym wykorzystując akumulatory w bardziej efektywny sposób.

 

Andrzej Habryń

Nadzorował i kierował pracami B+R związanymi z termochemiczną przeróbką odpadów, materiałami kompozytowymi, inteligentną aparaturą energoelektroniczną.

Od 8 lat do chwili obecnej prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji. Od 2016 do 2018 był generalnym konsultantem-konstruktorem obiektu latającego Hoverbike Raptor.  Jest ekspertem Instytutu Studiów Energetycznych. Autor kilkunastu wynalazków, w tym z zakresu: aerodynamiki, materiałów kompozytowych, elastomerów, biodegradowalnych biopochodnych polimerów modyfikowanych w kierunku bakteriobójczym, mykobójczym i radykalnie polepszonej udarności, systemów sterowania sieciami dostaw przesyłek, sposobu budowy obiektów pływających, wykorzystania energii słonecznej, magazynowania energii itd.

 

Joanna Widzińska

Doktorantka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na specjalności Elektroenergetyka, której tematyka rozprawy doktorskiej skupia się wokół zarządzania w czasie rzeczywistym procesem ładowania i rozładowania pojazdów elektrycznych przyłączonych do elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. W 2014 roku odbyła praktyki w firmie Vestas Poland, w której odpowiedzialna była za analizę pracy farm wiatrowych. Uczestniczka Programu Erasmus+ na Universidad Politecnica de Valencia w Hiszpanii.