Profesjonalizacja procesów

Profesjonalizacja procesów

SERVICE OVERVIEW

Fundusz już od początku wspiera we wdrożeniu najlepszych praktyk zarządzania

Spółki z Grupy otrzymują dostęp do nowoczesnych narzędzi zarządczych

Budżetowanie – jednolity system sprawozdawczy, porządkujący plany i realizację

Finanse – profesjonalne biuro rachunkowe z wiedzą w zakresie prac B+R i ustawie o innowacyjności

Giełda – system komunikacji z inwestorami, zgodny z wymaganiami co do spółek publicznych

CRM – nowoczesne narzędzie do budowy relacji z klientem i przechowywania historii kontaktów.

Dzięki profesjonalizacji procesów, Spółka jest zarządzania w sposób przejrzysty i jest dobrze przygotowana do wejścia inwestora branżowego.