Sun Power Mini House Sp. z o.o.

Sun Power House. Technologia BIPV oraz zintegrowany system zero energetyczny dla domów jednorodzinnych

Celem Projektu B+R jest opracowanie rozwiązania technicznego pozwalającego na minimalizację lub eliminację konieczności dostarczenia energii do budynku mieszkalnego. Układ będzie się charakteryzował stosunkowo prostą konstrukcją dopasowaną do obecnie stosowanych rozwiązań technicznych i innowacyjnych modułów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem (ang. Building Integrated Photovoltaics, BIPV), wykorzystywanych do samowystarczalnej technologii zeroemisyjnej. Działanie tej technologii będzie wykorzystywać wentylację wymuszoną z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), systemem podgrzewania ciepłej wody użytkowej współpracującego z układem wymiany powietrza, systemem ogrzewania bazującym na zjawisku podczerwieni (ang. infrared, IR), magazyny energii, domowej elektrowni BIPV (z innowacyjnymi modułami fotowoltaicznymi) oraz systemem zagospodarowania wody deszczowej.

Innowacyjne moduły BIPV będą łączyć najnowsze technologie fotowoltaiczne z systemem dachowym i fasadowym, zintegrowanym z materiałami budowlanymi, tworzącymi elementy prefabrykowane, wykorzystywane na dowolnych powierzchniach prostokątnych i stanowiące estetyczne rozwiązanie, różniące się od tradycyjnych tanich chińskich paneli fotowoltaicznych.

Projekt obejmuje opracowanie systemu rekuperacji w układzie poziomego wymiennika ciepła zintegrowanego z układem podgrzewania ciepłej wody użytkowej, układu sterowania systemem wentylacji i podgrzewania wody, ścienno podłogowego systemu ogrzewania wykorzystującego zjawisko propagacji fal podczerwonych, zintegrowanej z konstrukcją budynku elektrowni BIPV współpracującej z domowym magazynem energii oraz systemu zagospodarowania wody deszczowej.

Rozwiązanie zmniejszy do minimum lub całkowicie ograniczy zapotrzebowanie na energię przez budynek jednorodzinny, wyeliminuje emisję CO2 do atmosfery, uniezależni użytkownika od zewnętrznych źródeł zasilania, zwiększy dywersyfikację produkcji energii oraz zwiększy efektywność wykorzystania energii słonecznej dzięki zastosowaniu technologii zintegrowanych modułów fotowoltaicznych. Budynek wyposażony w projektowany system pozytywnie wpłynie na środowisko otaczające i wpisze się w globalną politykę ochrony środowiska i walkę z globalnym ociepleniem.

Projekt B+R będzie realizowany przez polski Zespół specjalizujący się w projektowaniu konstrukcji mechanicznych, układów elektrycznych i układów PV, który posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

 

dr inż. Krzysztof Żwirek

Absolwent Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Ekspert z dziedziny modelowania i programowania algorytmów decyzyjnych opartych o rozproszone bazy danych. Prywatnie zajmuje się systemami Smart Home oraz OZE.

 

Olga Wiśniewska

Specjalista z zakresu prowadzenia projektów, rozliczania oraz obsługi prawnej.