Shin Sp. z o.o.

Innowacyjny trapezowy modułowy dachowy system z panelem fotowoltaicznym BIPV, systemem montażowym oraz wbudowaną osłoną słoneczną w zastosowaniu na dachach pochyłych lub elewacjach.

Celem Projektu B+R jest opracowanie modułowego systemu dachowego, składającego się z rozwiązań technicznych umożliwiających wytwarzanie:

  1. Fotowoltaicznych modułów dachowych o kształcie trapezu, wbudowanego w połać dachową. Układ charakteryzować będzie następującymi właściwościami: własny panel fotowoltaiczny typu BIPV (Building Integrated Photovoltaics) o mocy porównywalnej z tradycyjnym panelem fotowoltaicznych, dedykowany instalacjom off-grid dla samowystarczalnych energetycznie budynków,
  2. Systemu montażowego, który będzie mocowany do połaci dachowej (np. z papy) i umożliwi szybką i modułową instalację (klemy „na klik”) z niskim temperaturowym współczynnikiem mocy (przez co panel przy nagrzewaniu się traci mniej na sprawności, niż przy innych systemach BIPV), o minimum 3 klasie wiatrowej, przez co można go instalować na 90% terenu Polski i 80% terenu UE.
  3. Produktu przesłony elastycznej (screena – zewnętrznej przesłony tkaninowej na okno) w kształcie trapezu. Atutem takiego rozwiązania jest zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła dzięki barierze energetycznej jaka zostanie utworzona, dzięki czemu budynek będzie miał mniejsze zapotrzebowanie energetyczne w okresie letnim. Obecnie brak na rynku zasłony słonecznej zewnętrznej (rolet, screenów, żaluzji fasadowych) w kształcie trapezu, a architekci coraz częściej proponują inwestorom takie projekty, zwłaszcza optymalizując doświetlenie w budynkach z dachami pochyłymi. Screen będzie też stanowił część systemu trapezowego BIPV i będzie zlicowany z powierzchnią paneli i dachu.
  4. Integracja systemu w rozwiązanie samowystarczalnej instalacji elektrycznej w budynku o zerowym śladzie CO2, sprawiając, iż budynek z naszym systemem będzie samowystarczalny energetycznie.

Rozwiązanie zwiększy efektywność wykorzystania energii słonecznej przez moduły fotowoltaiczne na powierzchniach na których dotychczas nie stosowano ich z uwagi na ich nieregularny kształt. Zmniejszy się także koszt budowy obiektu w związku z wykonaniem połaci dachowej jako konstrukcji zintegrowanej z przesłonami i modułami fotowoltaicznymi co stanowi innowację produktową i technologiczną na skalę światową.

Projekt B+R jest realizowany przez polski Zespół specjalizujący się w projektowaniu konstrukcji mechanicznych i układów PV, który posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

 

Eunika Szema

Absolwentka Wydział Prawa i Administracji – Magister Prawa

na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

 

Dominik Jastrzębski

Doktorant Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Politechniki Warszawskiej

 

Cezary GÓRNIAK

Pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Politechniki Warszawskiej