Zgłoś projekt

Zgłoś projekt

Pamiętaj o przygotowaniu prezentacji (pitchdeck). Powinna zawierać o najmniej: 

Problem, Rozwiązanie, Model biznesowy, Konkurencję, Zespół, Potrzeby inwestycyjne.