Big Little Power Sp. z o.o.

Przyczepa z rozkładaną elektrownią fotowoltaiczną o mocy 3kW

Mobilny zestaw do produkcji energii elektrycznej składający się z: zestawu modułów fotowoltaicznych połączony ze sobą i tworzących „wstęgi” o łącznej mocy 3kW, układu magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej razem z systemem zarządzania, magazynu transportowego oraz podwozia. Zestaw posiada funkcjonalności pozwalające na dowiezienie, rozłożenie i produkcję energii elektrycznej oraz magazynowania powstających nadwyżek (praca w systemie off-grid) w dowolnym miejscu w którym operuje słońce. Konstrukcja podstawowych elementów pozwala na rozłożenie elektrowni na dowolnym podłożu. Dodatkowym atutem jest możliwość jej wielokrotnego składania, rozkładania oraz przewożenia z założeniem minimalizacji utraty swoich zdolności do produkcji energii elektrycznej.
Technologia służy do zabezpieczenia zapotrzebowania na energię elektryczną w miejscach wykonywania zabezpieczenia logistycznego działań bojowych, zabezpieczenia w energię elektryczną miejsc katastrof drogowych, kolejowych czy lotniczych, klęsk żywiołowych oraz miejsc w których koszty wykonania stałej linii energetycznej są wysokie. Na dzień dzisiejszy najbardziej rozpowszechniona technologią produkcji energii elektrycznej w takich miejscach są agregaty prądotwórcze zasilane silnikami spalinowymi. Proponowane rozwiązania służą do zabezpieczenia w energię elektryczną działań na różnych teatrach prowadzenia operacji wojskowych oraz w zastosowaniach cywilnych w sytuacjach kryzysowych. Są to najczęściej rozwiązania przenośne oraz przewoźne w zabudowach na przyczepach lub kontenerach. Produkt jest skierowany na rynek służb cywilnych i mundurowych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, służby kryzysowe, wojsko, straż graniczna), firm z sektora energetycznego oraz firm komercyjnych do zastosowań przy zasilaniu awaryjnym lub w miejscach o utrudnionym dostępie od energii elektrycznej.

Pomysłodawcy:

dr inż. płk Piotr Sprawka
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym z roku 1998. Od 1998r. do 2000r. pełnił zawodową służbę wojskową w 2 Mazowieckiej Brygadzie Saperów jako dowódca plutonu i dowódca kompanii minowania. Od roku 2000 pełnił służbę w Instytucie Budowy Maszyn Wojskowej Akademii Technicznej na stanowiskach technicznych i naukowo – dydaktycznych. W 2007 obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W trakcie pracy w WAT był współautorem patentów. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Prowadził wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z 12 przedmiotów, miedzy innymi z „Wyposażenia elektrycznego i elektronicznego maszyn inżynieryjnych” czy też „Elektrownie polowe”. Prowadził oraz był głównym wykonawcą projektów badawczych i badawczo rozwojowych prowadzonych w Instytucie Budowy Maszyn we współpracy z krajowym przemysłem obronnym. Ukończył kursy prowadzone przez Naval Postgraduate School /Monterey, California/ w zakresie: Life Cycle Cost Management, Project Management, Costs Analysis oraz kursów zarządzania projektami zakończonymi egzaminami certyfikowanymi: PRINCE2® Foundation; PRlNCE2@ Practitioner.