WellSolar Sp. z o.o.

Zintegrowany falownik hybrydowy z systemem Dynamicznej Korekcji Fazy DPC – Dynamic Phase Correction

Projekt zakłada opracowanie falownika on-grid z systemem dynamicznej korekcji fazy (DPC) oraz ze zintegrowaną rozdzielnicą PV. Ponadto projekt zakłada przygotowanie dedykowanych interfejsów służących do elastycznej rozbudowy falownika o moduł hybrydy (tzn. o dodatkową przetwornicę DC/DC służącą do obsługi baterii).

W związku z narastającą okresową nadprodukcją energii w godzinach południowych obserwuje się wśród prosumentów problemy z przesyłem energii do sieci.  Zachodzi zatem potrzeba opracowania falownika, który będzie potrafił adaptacyjnie dostosować się do dynamicznie zmieniających się ograniczeń linii energetycznej. Proces ten staje się w dzisiejszych czasach równie ważny jak algorytm MPPT, ponieważ jednoczesna praca wielu falowników (głównie w godzinach południowych – czyli z mocą zbliżoną do maksymalnej) powoduje znaczący wzrost napięcia sieci co coraz częściej skutkuje przeciążeniem sieci, przekroczeniem normatywnych wartości napięć i ostatecznie wyłączeniem falownika.

Problem ten najlepiej rozwiązuje się systemowo poprzez instalacje lokalnych magazynów energii i odpowiednie sterowanie i zarządzanie rozpływem energii. Jednakże w obecnych realiach ekonimiczno-prawnych scenariusz ten jest w Polsce na chwilę obecną nieopłacalny dla przeciętnego prosumenta. W związku z tym zdecydowano na zastosowanie dodatkowego rozwiązania software`owego, które w większości przypadków rozwiązuje problem w znacznym stopniu. Koncepcja polega na dynamicznym odciążaniu „słabej” linii, która jest źródłem problemu i dociążaniu pozostałych, aby nie utracić produkowanej mocy. Dzięki temu falownik jest w stanie kontynuować pracę i nie dopuścić do wyłączenia z powodu nasycenia w jednej z faz.

Algorytm DPC (Dynamic Phase Correction) działa niezależnie od modułu hybrydy i może być stosowany niezależnie od rozwoju technologii hybrydowej i magazynów energii.

 

Łukasz Drązikowski

Doktorant wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Wynalazca, właściciel wielu patentów z dziedziny elektryki, elektroniki.

 

dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Profesor Uczelni

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Wydział Elektryczny

Autor około 80 artykułów naukowych w międzynarodowych i krajowych czasopismach i konferencjach naukowych (w tym 26 artykułów w międzynarodowych czasopismach z listy JCR), monografii naukowej wydanej przez wyd. John Wiley w ramach IEEE Press Series on Power Engineering, trzech rozdziałów książkowych w wyd. John Wiley, Springer oraz CRC Taylor&Francis. Prawie 400 cytowań w bazie Web of Science (Core Collection), ponad 1300 cytowań w międzynarodowej bazie Scopus oraz ponad 2100 cytowań w GoogleScholar.

Wygłoszony referat plenarny na konferencji EVER’15, Monte Carlo, Monaco oraz referat plenarny na konferencji OPTIM-ACEMP’17, Brasov, Rumunia. Członek Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji Electric Vehicles and Renewable Energies – EVER. Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej.