Breeze Energies Sp. z o.o.

Hybrydowy zasobnik energii o wysokiej trwałości do lekkiego samochodu elektrycznego

Technologia polegająca na łączeniu w układy hybrydowe zasobników energii wykorzystujących różne zjawiska fizyczne w procesie magazynowania energii. Połączenia takie dają możliwości poprawy efektywności pracy źródeł energii poprzez wykorzystanie zalet poszczególnych zasobników. Wiele pojazdów elektrycznych, zwłaszcza tych o niedużej masie, korzysta z akumulatorów kwasowo-ołowiowych (LA) jako źródła zasilania. Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż w przypadku akumulatorów litowo-jonowych i sprawia, że pojazdy takie są znacznie bardziej atrakcyjne cenowo dla przeciętnego użytkownika zarówno podczas zakupu jak i ewentualnych wymian. Jednak wykorzystanie tego typu akumulatora niesie za sobą pewne niekorzystne efekty takie jak: konieczność długotrwałego ładowania – ok. 12-14 godzin, niska trwałość akumulatora – ok. 400-800 cykli ładowania i rozładowania. Technologia opiera się na przyłączeniu do akumulatorów LA, niewielkiego zasobnika energii zbudowanego z ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP). W pojeździe zasobnik typu LFP współpracuje z akumulatorem kwasowo-ołowiowym zmniejszając jego obciążenie i głębokość rozładowania. Dzięki temu uzyskujemy znaczne wydłużenie życia akumulatora kwasowo-ołowiowego. Do zasobnika LFP dodana jest ładowarka dużej mocy, która umożliwi jego naładowania w ciągu ok. 15 min. na przejazd o długości kilkunastu kilometrów.

Pomysłodawcy:

dr Maciej Benedykt Wieczorek

Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Obszar jego zainteresowań naukowych to technologia magazynowania energii oraz strategia zarządzania energią w wieloźródłowych układach zasilania. Uczestnik szeregu projektów badawczych i współautor wielu publikacji. Doświadczenie w zarządzaniu spółkami nabierał w ramach firmy -Trafic Social Company.

Sebastian Wodyk

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym PW. Posiada umiejętności w zakresie  programowania kontrolerów, projektowania przekształtników energoelektronicznych i tworzenia modeli symulacyjnych. Doświadczenia w projektowaniu oraz implementacji mikroprocesorowych układów sterowania nabiera podczas realizacji szeregu projektów badawczych.